Čištění fasád domů

Čištění fasády je v takových případech nezbytné nejen kvůli ochraně budovy, ale i jako základ zdravého bydlení. V neposlední řadě se precizním vyčištěním fasády zvyšuje hodnota nemovitosti, kterou chcete výhodně prodat.

Pro udržení dlouhodobého efektu po čištění fasád nebo čištění střech povrch vždy ošetříme dle specifikace vhodnými prostředky s dlouhodobým účinkem. Po odstranění graffiti nebo i jako prevenci před graffiti způsobeným vandaly doporučujeme materiál na bázi syntetických organosilikonových polymerů ze kterého lze odstranit graffiti pouze pomocí čisté vody nebo vody s přídavkem běžného saponátu!

Pro oplach povrchu používáme pouze tlakové myčky s regulovaným tlakem a s použitím správných čistících prostředků lze takto efektivně a zároveň šetrně odstranit různé druhy nečistot.

Jakékoliv silně znečištěné fasády odborně zbavíme povlaku ze smogu a prachu, usazenin z komínů, sazí nebo výparů z kuchyně. Zbavíme dům mikroorganismů, zelený povlak z řas a plísně očistíme šetrně bez poškození fasády, na závěr naneseme fungicidní nástřik.

Napadení na povrchu ETICS

V případě výskytu biotického napadení na na povrchu ETICS se v drtivé většině případů nejedná o závadu zateplovacího systému. Pokud jsou splněny základní předpoklady pro růst řas a plísní, tak se naprosto běžně vyskytují na většině stavebních materiálů (jako např. sklo, plasty, kovy atd. ). Tyto mikroorganismy jsou totiž velmi nenáročné a k úspěšné kolonizaci na jakémkoli povrchu potřebují pouze vlhkost, CO2, světlo a nepatrné množství určitých chemických prvků (projejich výživu postačují pouze prachové částice). K masivnímu výskytu pak výrazně přispívají zejména vlhkostní podmínky v dané lokalitě.

V případě ETICS je riziko výskytu biotického napadení oproti nezatepleným fasádám specifické především z následujících důvodů

  1. U kvalitně zatepleného objektu výrazně poklesne teplota na povrchu fasády, oproti stejnému objektu, avšaknezateplenému. Vyšší teplota povrchu nezatepleného objektu tak snižuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchufasády a zároveň napomáhá k rychlému vyschnutí napršené, případně zkondenzované vlhkosti.
  2. Skladba ETICS je specifická, neboť na silné vrstvě tepelného izolantu je poměrně tenké souvrství s nízkou tepelnouakumulací. Malá akumulace tepla pak způsobuje, že za jasných nocí dochází k podchlazování povrchu ETICS(povrch ETICS má nižší teplotu než okolní vzduch) a na takto podchlazeném povrchu pak dochází ke kondenzacivlhkosti. Jedná se o stejný fyzikální jev, jako když se ráno orosí karoserie auta.

Další faktory, které výrazně zvyšují riziko výskytu biotického napadení

  • Severní, severovýchodní, nebo severozápadní orientace fasády;
  • Porosty stromů a křovin v blízkosti fasády;
  • Vodní plochy v blízkosti zatepleného objektu;
  • Oblast s vyšší srážkovou činností a s vyšším výskytem mlh;
  • Neosluněné plochy;
  • Členitost fasády (prvky bránící proudění vzduchu).

Výsledkem kombinace výše uvedených faktorů je pak skutečnost, že se na povrchu ETICS vyskytne pro růst řas dostatečné množství vlhkosti, a to dokonce bez dešťových srážek. Pro sanaci napadeného povrchu doporučujeme následující postup: Na napadenou plochu v dostatečném množství celoplošně nanést sanační biocidní prostředek PCI Multitop® FC. Po krátkém působení (cca 2—3 hodiny) plochu omýt tlakovou vodou o tlaku do max. 50 barů. U silně napadených povrchů je možno celý postup opakovat s tím, že natřený povrch se může zároveň očistit měkkým kartáčem.

Po očištění a dokonalém vyschnutí povrchu fasády provést ještě jeden ochranný nátěr sanačním biocidním prostředkem PCI Multitop® FC. Ošetřený povrch fasády je nutné minimálně 24 hodin chránit před deštěm! Pokud došlo na sanovaném povrchu k nevratným barevným změnám z důvodu silného poškození, je nutno povrch opatřit silikonovým fasádním nátěrem v požadovaném barevném odstínu, např. silikonovou fasádní barvou PCI Multitop® FS. Jelikož jsou v České republice veškeré biocidní látky a jejich použití regulovány zákonem č. 350 / 2011 Sbírky, je v některých případech nezbytné uvedený postup v určitém časovém horizontu zopakovat.

Rádi vám poradíme a pomůžeme