Zateplování rodinných domů

V současné době se jedná o jednu z nejvyužívanějších metod, neboť v dřívějších dobách byly domy stavěny s nedostatečnými izolacemi a z toho důvodu se v dnešní době velké množství budov zatepluje, či rekonstruuje. Zateplování budov je klíčový prvek v oblasti energetických úspor (úspory za energie). Zateplování budov je současně vhodné řešení, které se dá aplikovat na každý dům a byt, protože současné rostoucí ceny energií jsou pro velkou část populace rostoucí finanční zátěží. 

Zateplování budov je využíváno často společenstvy vlastníků jednotek, nebo bytovými družstvy. Kvalitní a cenově dostupné zateplování budov nabízíme již od roku 2005 a stavíme na skutečných vlastních zkušenostech. Díky zateplování budov můžete ušetřit až 40 % ročních nákladů na energie a to může pro panelový dům znamenat statisícové úspory ročně.

Zateplovací systémy zlepšují tepelně-izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní straně konstrukce, čímž zamezují vzniku plísní. Kvalitně provedené a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické působení objektu. Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí.

Tepelnětechnické parametry zajišťuje vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu. Obvykle to je pěnový polystyren, desky nebo lamely z minerálních vláken, případně materiály na bázi polyuretanu a polyisokyanurátu.

Výhody použití zateplovacích systémů

Ekonomické

 • úspora energie na vytápění přináší finanční úsporu až 40%
 • snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz
 • zkrácení topné sezóny
 • rychlá návratnost investice do zateplení vzhledem k růstu cen energií

Zdravotní

 • zamezení vzniku plísní

Stavebně-technické

 • ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek
 • odstranění tepelných mostů
 • prodloužení životnosti objektu
 • vhodný pro rekonstrukci starších objektů i pro novostavby
 • u novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke snížení hmotnosti stavby
 • zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem

Užitné hledisko

 • zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech
 • vnější zateplení nezmenšuje užitný prostor
 • možnost nového originálního architektonického řešení fasády

Ekologické

 • zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí

U nezatepleného objektu je bod mrazu situován uvnitř zdiva. V důsledku toho dochází k promrzání zdiva a k výrazným tepelným ztrátám.

Díky vnějšímu zateplení dochází k výraznému snížení tepelných ztrát a k posunu bodu mrazu do tepelného izolantu, čímž se zamezí promrzání zdiva. Zdivo naopak získá schopnost akumulace.

Rádi vám poradíme a pomůžeme